Územný rozvoj a doprava

Referát cestného hospodárstva:

Ing. Jana Julény Tomanová
Tel. č.: 02/212 95 226
e-mail: juleny-tomanova@vajnory.sk

Kde nás nájdete:

Zadná budova, 1. poschodie, miestnosť č. 404

Adresa:

Stavebný úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Stránkové hodiny:

Pondelok: 08:00 - 12:00  13:00 -17:00

Utorok:      nestránkový deň 

Streda:      08:00 - 12:00  13:00 -17:00

Štvrtok:      nestránkový deň

Piatok:       08:00 - 12:00

Žiadosť o vydanie rozhodnutia vo veci zaujatia verejného priestranstva

Rozkopávky a uzávierky v Mestskej časti Bratislava - Vajnory 2019

Žiadosť na zriaďovateľa MHD v Bratislave ​o zmenu trasy liniek 52,53,56