VZN č. 3/2022 zo dňa 21. decembra 2022 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory