VZN č. 4/2019 z dňa 20. 11. 2019 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory