VZN č.2 / 2023 zo dňa 21.9.2023 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory