VZN číslo 1/2016 zo dňa 20.4.2016

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2016 ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 6/1996 o predaji, podávaní a požívaní alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach

Resolution type: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon č. 1/2016 zo dňa 20.4.2016270.65 KB
Status VZN: 
platné