VZN číslo 1/2018 zo dňa 20.2.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Resolution type: 
Section: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon vzn_c._1-2018.pdf555.94 KB
Obsah VZN: 
Status VZN: 
zrušené