VZN číslo 1/2019 zo dňa 17.4.2019 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole