VZN číslo 1/2021 zo dňa 18. 2. 2021 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory