VZN číslo 1/2022 zo dňa 30. 6. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2022 zo dňa 30. júna 2022 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

Resolution type: 
Section: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon VZN číslo 1/2022 zo dňa 30. 6. 2022164.02 KB
Status VZN: 
platné