VZN číslo 2/2021 zo dňa 17. 6. 2021 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.