VZN číslo 3/2019 zo dňa 20.11.2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku