VZN číslo 4/2021 zo dňa 8. 9. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 4/2021 zo dňa 8. septembra 2021 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Resolution type: 
Section: 
File: 
AttachmentSize
PDF icon VZN číslo 4/2021 zo dňa 8. 9. 2021322.64 KB
Status VZN: 
platné