Takto sa volilo vo Vajnoroch

Takto sa volilo vo Vajnoroch

07. 03. 2016
  Takto sa volilo vo Vajnoroch.  
Námietková kancelária

Námietková kancelária

23. 02. 2016

NÁMIETKOVÁ KANCELÁRIA K VOĽBÁM DO NR SR

Voľby do NR SR 2020

Voľby do NR SR 2020

05. 01. 2016

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Informácia pre voliča o spôsobe hlasovania

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

04. 01. 2016

Mestská časť Bratislava-Vajnory podľa § 8 Zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje štyri volebné okrsky a oznamuje, že: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016 od 7.00 do 22.00 hodiny.

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča

04. 01. 2016
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.11.2015, rozhodnutím č. 307/2015 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016....