Voľby do orgánov samosprávnych krajov (VÚC)

28. 08. 2015
Voľby do orgánov samosprávnych krajov Výsledky volieb z 4.11.2017 celkom za BSK  Výsledky voľby predsedu BSK z 4.11.2017 za MČ Bratislava-Vajnory Výsledky volieb poslancov BSK z 4.11.2017 za MČ Bratislava-Vajnory