Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona - 9. septembra 2015 o 17.00 hod

Prerokovávanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona - 9. septembra 2015 o 17.00 hod

07. 09. 2015
Prerokovávanie návrhu  Územnoplánovacej dokumentácie Technologický park CEPIT Bratislava – Vajnory v zmysle § 22 a 23 stavebného zákona               ...