michal_vlcek

Vlček Michal

Telefón
0917/900000

Starosta mestskej časti Bratislava-Vajnory

 

 

Poslanec Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava:

Členstvo v komisiách

  • Dozorná rada Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

  • Komisia finančnej stratégie

  • Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy
     

 

Sekretariát starostu:

tel.: 02/ 212 95 212
e-mail: sekretariat@vajnory.sk