Harmonogram kultúrnych,športových a spoločenských podujatí 2023

SEPTEMBER

2.9.      DEŇ VO VINOHRADOCH MVC, spoločenské podujatie, organizuje -  Malokarpatská vínna cesta a Via Vitis, Pri kríži, Vajnorské vinohrady, 11.00 h

15. 16.9. DNI VAJNOR – DOŽINKOVÉ HODOVANIE, kultúrne podujatie, organizuje MČ BA-Vajnory, Park pod lipami, 15.00 - 22.00 h

17.9.    VAJNORSKÝ TANEČNÝ POHÁR, tanečná súťaž, organizuje - Interklub BA s podporou MČ BA-Vajnory , DK Vajnory 10.00 h

23.9.    VAJNORSKÁ PENALTA, organizuje FK Vajnory, areál futbalového ihriska, 12.30 h

30.9.    BURČIAKOVICA, ochutnávka burčiaku a gulášu priamo vo vinici ako oslava úrody daného roka, organizuje Via Vitis, Pri kríži, Vajnorské vinohrady, 11.00 h

 

OKTÓBER

7.10.   VAJNORSKÁ ŠARKANIÁDA, súťaž v púšťaní šarkanov pre deti, organizuje MČ BA-Vajnory, Vajnorské staré letisko, 15.00 h

7.10.     DEŇ ORANŽOVÉHO VÍNA, výber a hodnotenie najlepšieho oranžového vína, organizuje  - Via Vitis, Pivnica Bakchus vila, 17.00 h

8.10.     DEŇ SPOLKOV, spolky pôsobiace vo Vajnoroch v spolupráci s MČ BA-Vajnory, DK Vajnory

14.10.   VAJNORSKÝ MINIMARATÓN, amatérske verejné bežecké podujatie, organizuje -  MČ BA-Vajnory, Jurská cesta, 13.00 – 17.00 h

18.10.   STRETNUTIE JUBILANTOV, spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, organizuje MČ BA - Vajnory, DK Vajnory, 14.00 

 

NOVEMBER

5.11.   JAZZ POD LIPAMI, hudobné podujatie,  DK Vajnory, organizuje MČ BA – Vajnory, 17.00 h

11./12.11.VAJNORSKÝ ŠIRÁČEK,spoločensko – kultúrne podujatie, organizuje -  Podobenka z Vajnor v spolupráci s MČ BA - Vajnory, DK Vajnory

12.11.   MARTINSKÉ SVÄTENIE MLADÉHO VÍNA, Požehnanie prvého mladého vínka ako poďakovanie za tohtoročnú úrodu, organizuje - vinohradnícky spolok Via Vitis v spolupráci s MČ BA – Vajnory, Pivnica Dobrá Lipa, 14.00 h

18.11.   FUTBALOVÁ MEGAPÁRTY,  spoločenské podujatie, organizuje -  FK Vajnory, DK Vajnory, 19.00 h

25.11.   KATARÍNSKA ZÁBAVA, spoločenské podujatie, organizuje HK Vajnory v spolupráci                                s MČ BA-Vajnory, DK Vajnory, 19.00 h

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Section: