Stanovisko starostu Jána Mrvu k strate niekoľko tisíc petičných hárkov petície Bratislava proti hazardu

19 August 2016
Section: 
Mestská časť

Strata niekoľko tisícov petičných hárkov je neospravedlniteľným zlyhaním magistrátu. Vyšetreniu tohto činu by mala byť venovaná najvyššia priorita.  Je nutné čo najskôr zistiť ako sa to stalo a vyvodiť následné dôsledky a opatrenia. Tu nejde iba o krádež, tu ide o hazardovanie s dôverou občanov. Viac ako 136 tisíc obyvateľov, čo je viac ľudí ako sa zúčastnilo v komunálnych volieb, sa počas roka  zberu podpisov vyjadrilo za zákaz hazardu v hlavnom meste a teda proti herniam v Bratislave.

Predpokladám, že bezpečnostné kamery na magistráte, tak ako na každom úrade, páchateľov zachytili , lebo odniesť viac ako 3000 hárkov v 3 škatuliach bez povšimnutia je nemožne. Dúfam  že pán primátor podá trestné oznámenie ak tak už neurobil.

Skutok je dôkazom ako veľmi záleží niekomu ( nie je ťažké si domyslieť komu)  na tom, aby podnikanie založené na nešťastí druhých, pokračovalo i naďalej. Tento čin svedčí o tom, že tu ide o obrovské zisky.

Starosta MČ Bratislava - Vajnory   Ing . Ján Mrva, iniciátor petície

 

viac sa dočítate na: http://bratislava.sme.sk/c/20245838/magistratu-zmizli-tri-tisicky-peticnych-harkov-proti-hazardu.html?ref=njctse