Participatívny rozpočet 2022 - Zlepšime spolu Vajnory

31 March 2022

AKTUALIZÁCIA
Do dnešnej polnoci, 31. marca 2022
, píšte návrhy na zlepšenie Vajnor v rámci projektu participatívneho rozpočtu. Návrhy môžete poslať mailom na vajnory@vajnory.sk alebo vhodiť do označenej poštovej schránky pri budove miestneho úradu
Dajte nám vedieť čo by ste chceli vo Vajnoroch zmeniť k lepšiemu.

Aj tento rok Vám ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 12.000 EUR z vajnorského rozpočtu. V decembri 2021 poslanci MZ schválili rozpočet mestskej časti aj s touto položkou.
Opäť budete mať možnosť navrhovať vylepšenia našej mestskej časti a následne hlasovať o návrhoch z ktorých úspešné budú zrealizované.

Minulý rok sme z tohto rozpočtu sme zrealizovali návrh inštalácie cykloservisných stojanov na ulici Na doline a pri cykloprístrešku na vajnorskej vlakovej stanici.

Svoje návrhy zasielajte do 31. marca 2022
Návrhy môžete podávať písomne (hodiť do schránky pri miestnom úrade alebo zaslať poštou), telefonicky alebo elektronicky na e-mail: vajnory@vajnory.sk.

Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke v časti participatívny rozpočet tu.