Participatívny rozpočet 2022

12 január 2022
Sekcia: 
Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet 2022 - Svoje návrhy zasielajte do 31. marca 2022

Aj tento rok Vám ponúkame možnosť podieľať sa na využití sumy 12.000 EUR z vajnorského rozpočtu. V decembri 2021 poslanci MZ schválili rozpočet mestskej časti aj s touto položkou.
Opäť budete mať možnosť navrhovať vylepšenia našej mestskej časti a následne hlasovať o návrhoch z ktorých úspešné budú zrealizované.

Minulý rok sme z tohto rozpočtu sme zrealizovali návrh inštalácie cykloservisných stojanov na ulici Na doline a pri cykloprístrešku na vajnorskej vlakovej stanici. 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ FUNGOVANIA PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU
Zámerom návrhu na využitie participatívneho rozpočtu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom mestskej časti a prispeje k skvalitneniu a zlepšeniu života v mestskej časti.
Navrhnutý projekt môže mať charakter jednoduchej zmeny verejného priestoru alebo môže pre obyvateľov mestskej časti podporiť nové kultúrne podujatia či služby.
Projekt sa však môže realizovať len na území mestskej časti a na majetku mestskej časti alebo na majetku v správe mestskej časti BA-Vajnory.
Aby sme mohli realizovať viac projektov, odporúčaná suma, ktorou je možné podporiť jeden návrh je 3000 EUR.

Návrhy nám zasielajte do 31. marca 2022.
Návrhy môžete podávať písomne (hodiť do schránky pri miestnom úrade alebo zaslať poštou), telefonicky alebo elektronicky na e-mail: vajnory@vajnory.sk.

V priebehu mesiaca návrhy vyhodnotíme a urobíme štandardný cenový odhad návrhov, ktoré potom uverejníme na našej vajnorskej webovej stránke www.vajnory.sk ako aj vo Vajnorských novinkách a vy v priebehu mesiacov apríl/máj hlasovaním rozhodnete o tom, ktoré z návrhov spoločne zrealizujeme v tomto roku.

Podrobné pravidlá fungovania participatívneho rozpočtu nájdete tu.