Mestská časť spustila novú mobilnú aplikáciu

Mestská časť spustila novú mobilnú aplikáciu

12. 10. 2020

Mestská časť spustila novú mobilnú aplikáciu pre mobilné telefóny so systémom Android alebo iOS. Vďaka aplikácii získavajú Vajnoráci ďalší komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého budú informovaní o dianí v mestskej časti. ....(viac)....

Vrecový zber triedeného odpadu už tento týždeň

Vrecový zber triedeného odpadu už tento týždeň

22. 09. 2020

Vážení občania, pripomíname, že už zajtra a pozajtra sa opätovne uskutoční vrecový zber.
Je to už druhý zber triedeného odpadu v rámci zmeny systému odvozu odpadov v našej mestskej časti, ktorá platí od augusta.

Kompletný harmonogram zberu nájdete tu.

 

Stretnutie starostu s občanmi bude až v septembri

Stretnutie starostu s občanmi bude až v septembri

04. 08. 2020

Najbližšie stretnutie starostu s občanmi sa uskutoční až v septembri 2020.

Ďakujeme za pochopenie

Vypúšťanie a likvidácia odpadových vôd zo žumpy

Vypúšťanie a likvidácia odpadových vôd zo žumpy

03. 07. 2020

Vážení občania upozorňujeme Vás, že odpadové vody zo žúmp musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd z dôvodu ochrany životného prostredia. ...(viac)...

Zmena systému zberu triedeného odpadu od augusta 2020

Zmena systému zberu triedeného odpadu od augusta 2020

01. 07. 2020

Vážení občania, radi by sme vás informovali, že od augusta 2020 pristúpil magistrát k zmene systému zberu odpadov. Kontajnerové stojiská nahradí vrecový zber triedeného odpadu....(viac)......

Oznam o zatvorení matriky a ohlasovne pobytu

Oznam o zatvorení matriky a ohlasovne pobytu

29. 06. 2020

Matričný úrad a ohlasovňa pobytu budú z technických príčin 
od 6. júla 2020 do 10. júla 2020 ZATVORENÉ.

Ďakujeme za pochopenie.

Spustili sme službu bikesharingu vo Vajnoroch

Spustili sme službu bikesharingu vo Vajnoroch

29. 06. 2020

Mestskej časti Vajnory sa podarilo spustiť bikesharingovú službu od spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. Od štvrtka 25. júna 2020 sú bicykle k dispozícii pre Vajnorákov, a to najmä na týchto 5 miestach vo Vajnoroch ...(viac)......

Participatívy rozpočet pre rok 2020

Participatívy rozpočet pre rok 2020

08. 01. 2020

Mestská časť BA – Vajnory už tradične aj v roku 2020 ponúka možnosť obyvateľov zúčastniť sa na využití vyčlenenej časti financií z rozpočtu mestskej časti, tzv. participatívneho rozpočtu. Suma je pre tento rok 2020 navýšená na 12 000 €.

Obyvatelia Vajnor majú opäť možnosť navrhovať vylepšenia mestskej časti a následne hlasovať o jednotlivých návrhoch, z ktorých tie úspešné budú následne zrealizované.

Oznam o zatvorení knižnice 7. novembra 2019

Oznam o zatvorení knižnice 7. novembra 2019

06. 11. 2019

Miestna knižnica Vajnory bude vo štvrtok 7. novembra 2019 zatvorená,
dôvodom je návšteva knižného veľtrhu Bibliotéka.

Ulica Zbrody vo Vajnoroch a oprava chodníkov

Ulica Zbrody vo Vajnoroch a oprava chodníkov

04. 11. 2019

HARMONOGRAM:

Oprava chodníkov na ulici Zbrody vo Vajnoroch a jednotlivé práce sú realizované v zmysle platných STN a technickej dokumentácie.

Celý článok tu.