Pripomenuli sme si výročie príchodu Ferdiša Jurigu

Pripomenuli sme si výročie príchodu Ferdiša Jurigu

V Mestskej časti Bratislava - Vajnory si dnes pripomenuli 118. výročie príchodu významného slovenského publicistu, národného buditeľa a politika bojujúceho za práva slovenského národa Ferdinanda Jurigu. Vo Vajnoroch pôsobil 13 rokov ako katolícky kňaz.

"Ferdinand Juriga prikladal veľký význam vzdelanosti a usiloval sa o výstavbu slovenskej cirkevnej školy u nás. Dnes by bol iste veľmi hrdý, keby videl nielen našu Základnú školu Jána Pavla II., ale aj stále sa rozvíjajúcu Základnú školu Kataríny Brúderovej", povedal na podujatí, ktoré sa uskutočnilo za účasti obyvateľov Vajnor a miestnych osobností starosta mestskej časti Michal Vlček.

Ferdinand Juringa bol poslancom Uhorského snemu a neskôr aj Národného zhromaždenia Československej republiky. V uhorskom sneme v čase tvrdej maďarizácie bojoval za práve Slovákov. Za svoje národnobuditeľské články vo vtedajšej tlači sa dostal aj do uhorského väzenia. Pre Vajnory je významný okrem rozvoja vzdelanosti v obci aj tým, že bol propagátorom miestnych ľudových zvykov, folklóru krojov a najmä unikátneho vajnorského ornamentu. 

"Ferdiš Juriga bol človekom s veľkým srdcom a silnými hodnotami. Nezlomilo ho ani uhorské väzenie, ani intrigy v uhorskej a slovenskej politike. Pre nás je tiež veľmi dôležitý nielen z pohľadu veľkej politiky, ale aj budovania miestnej komunity, kde žijeme svoj každodenný život. Jeho príchod do Vajnor v roku 1905 priniesol nádej a novú energiu pre našu obec. Svojimi víziami, iniciatívou a nadšením sa snažil o rozvoj kultúry, vzdelania a hospodárstva vo vtedajšej obci", povedal starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory Michal Vlček.

Vajnory si výročie príchodu Ferdinanda Jurigu do vtedajšej obce pri Bratislave pripomínajú každoročne na začiatku apríla. 

zdieľať