Vyhodnotenie participatívneho rozpočtu za rok 2022

Vyhodnotenie participatívneho rozpočtu za rok 2022

Vyhrali tri projekty. Na prvé miesto sa dostalo nové pieskovisko na detské ihrisko Šinkovské.

Obyvatelia Mestskej časti Bratislava – Vajnory mohli aj aj tento rok opäť hlasovať za návrhy na zlepšenie Vajnor v rámci vajnorského participatívneho rozpočtu. Z rozpočtu bola vyčlenená finančná čiastka 12-tisíc eur na projekty, ktoré prispejú k skrášleniu a rozvoju Vajnor.

Hlasovať mohli Vajnoráci prostredníctvom internetu alebo formulára, ktorý bol v tlačenom vydaní Vajnorských noviniek.

Do hlasovania sa zapojilo takmer 300 občanov. Najviac hlasov dostali tieto projekty:

  1. Nové pieskovisko na budúce detské ihrisko Šinkovské - 116 hlasov
  2. Dopadová plocha pre deti v areáli ZŠ Kataríny Brúderovej - 113 hlasov
  3. Vytvorenie viac tieňa na detskom ihrisku Koniarkova pomocou výsadby stromov alebo iného riešenia - 77 hlasov.

Úrad mestskej časti víta všetky podnety od občanov, s ktorými sa do Participatívneho rozpočtu v roku 2022 zapojili. Všetkými sa zaoberá a aj bude zaoberať. Aj keď sa nedali napríklad zrealizovať z  participatívneho rozpočtu, niektoré z návrhov mestská časť rieši v spolupráci s príslušnými inštitúciami a plánuje realizovať z iných rozpočtových kapitol. 

Veríme, že tie projekty, ktoré vyhrali a budú realizované prispejú ku kvalitnejšiemu a lepšiemu životu vo Vajnoroch. V participatívnom rozpočte plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom období a tešíme sa na nové nápady a projekty od obyvateľov Vajnor.

zdieľať