Vo Vajnoroch vyrastie nové zariadenie pre seniorov

Vo Vajnoroch vyrastie nové zariadenie pre seniorov

V Mestskej časti Bratislava - Vajnory vyrastie v najbližšom období nové moderné a komfortné zariadenie pre seniorov. Bude sa nachádzať na rohu ulíc  Kataríny Bruderovej a Pri pastierni priamo v srdci našej dediny v meste.  Finančné prostriedky sme úspešne získali z Fondov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a zmluva je pripravená na podpis. Je to investícia, ktorá by sa len z financií mestskej časti mohla ťažko podariť, preto som rád, že popri iných projektoch ako je základná škola alebo integrované parkovisko sme znovu získali nemalé finančné prostriedky na investície z vonkajších zdrojov. 

Považujeme to tiež za krásny darček pre seniorov práve v októbri, ktorý je Mesiacom úcty k starším. Sme si vedomí, že je potrebné sa o seniorov starať, aby prežili dôstojnú jeseň života. Okrem toho si uvedomujeme, že spoločnosť má svoj obrovský dlh voči nim aj kvôli posledným dvom rokom pandémie, kedy bohužiaľ boli najviac izolovaní od spoločnosti a spoločenského diania. V rámci ich ochrany sme sa nemohli spoločne stretávať tak, ako by to bolo za normálnych okolností žiadúce. Preto sa snažíme vychádzať im v ústrety čo najviac v súčasnosti. V októbri pripravujeme senior fest a množstvo ďalších akcií pre našich najstarších spoluobčanov.

Mnohí z našich seniorov však potrebujú mať aj svoje zázemie. V roku 2021 sme podali projekt na výstavbu nového zariadenia pre seniorov. Celkový projekt bol vo výške 1,1 milióna eur. V rámci operačného programu Európskej únie sme z toho získali 1,05 milióna, čo predstavuje 95 percent nenávratného finančného príspevku. V rámci týchto finančných prostriedkov nepôjde len o stavbu ako takú, ale aj o jej komplexné vnútorné vybavenie, čo je tiež veľmi dôležité vzhľadom na komfort našich seniorov.

Nové zariadenie doplní existujúce kapacity pre seniorov. Predpokladaný termín jeho realizácie je rok 2023. A v roku 2024 už bude k dispozícií pre záujemcov, ktorí ho potrebujú. Nový senior dom bol aj jednou z hlavných priorít súčasného volebného obdobia, preto je skvelé, že zmluva na základe ktorej získame prostriedky na jeho výstavbu je na svete. 

Michal Vlček, starosta Mestskej časti Bratislava - Vajnory

zdieľať