Odvoz odpadu aj počas štátneho sviatku

Odvoz odpadu aj počas štátneho sviatku

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude počas štátneho sviatku 5. 7. 2023 (streda) prebiehať bez zmeny, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Viac o ďalších službách OLO a zberných miestach KOLO počas sviatku sa dozviete na: https://www.olo.sk/5-jula-2023-pocas-statneho-sviatku.../

zdieľať