Verejné prerokovanie k dokumentu Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY sa uskutoční v utorok 28.septembra 2021

27 september 2021

Mestská časť Bratislava-Vajnory ako schvaľujúci orgán dokumentu územnoplánovacej dokumentácie
oznamuje verejnosti a dovoľuje si ju pozvať na verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu: Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY, ktoré sa uskutoční v utorok 28. septembra 2021 o 17:00 v budove Domu kultúry Vajnory, Pod lipami 2, 83107 Bratislava

UPOZORNENIE NA DODRŽIAVANIE OPATRENÍ NA VEREJNOM PREROKOVANÍ:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia sa umožňuje len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pred vstupom použite dezinfekciu rúk
 • oznamujeme vám, že  v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
 • ak sa u vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
 • zákaz podávania rúk,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia je nutné dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
 1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
 2. partnerov,
 3. osoby usadené v hľadisku podujatia,
 4. osoby školiace voči osobám školeným,
 5. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať.

Bližšie informácie k prerokovanému dokumentu nájdete tu.