Rozhodnutie - určenie pásma ochrany verejnej kanalizácie

Date of Publication: 
Monday, 17. January 2022