Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní - garáž, sklad, NN prípojka

Date of Publication: 
Thursday, 17. February 2022