Stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby - rekonštrukcia VTL plynovod

Date of Publication: 
Monday, 28. February 2022