Oznámenie o prerokovaní návrhu zadania urbanistickej štúdie viníc na území hlavného mesta

Date of Publication: 
Wednesday, 2. March 2022