Miestne zastupiteľstvo

Miestne zastupiteľstvo - 9. februára 2017

event 2.2. 2017

Miestne zastupiteľstvo - 15. decembra 2016

event 9.12. 2016

Miestne zastupiteľstvo - 9. novembra 2016

event 28.10. 2016

Miestne zastupiteľstvo - 22. septembra 2016

event 16.9. 2016
Miestne zastupiteľstvo - 16. júna 2016

Miestne zastupiteľstvo - 16. júna 2016

event 10.6. 2016
Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016

Miestne zastupiteľstvo - 20. apríla 2016

event 15.4. 2016

Miestne zastupiteľstvo - 17. február 2016

event 19.2. 2016

Miestne zastupiteľstvo - 16. december 2015

event 4.1. 2016

POZVÁNKA
na  8. zasadnutie  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 

16. decembra 2015 (streda) o 17.00 hodine 

zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie

Miestne zastupiteľstvo - 14. október 2015

event 12.10. 2015

Program:

  1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
  2. Správačinnosti Mestskej polície Bratislava za obdobie od 1.1.2015 do 30.6.2015 v Mestskej časti Bratislava-Vajnory
  3. Správačinnosti miestneho kontrolóra za obdobie august-september 2015 ...

Miestne zastupiteľstvo - 27. august 2015

event 21.8. 2015

POZVÁNKA

na 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory, ktoré sa uskutoční 27. augusta 2015 (štvrtok) o 17.00 hodinezasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie ...

Miestne zastupiteľstvo - 10. jún 2015

event 21.8. 2015

Program 5. zasadnutia:

  1. Informáciaplnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
  2. Informáciapríprave podujatia Vajnorské dožinky 2015
  3. Informáciahospodárení ZŠ s MŠ Kataríny Brúderovej k 31. 3. 2015 ...

Miestne zastupiteľstvo - 31.marec 2015

event 21.8. 2015

Program 4. rokovania miestneho zastupiteľstva:

  1. Informácia o plnení uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory
  2. Voľba miestneho kontrolóra
  3. Informácia o činnosti matričného úradu a ohlasovne pobytu zo rok 2014 ...