Pozvánka na nedeľnú omšu v Panónskom háji

7 máj 2019

V nedeľu 12. mája 2019 o 15:00 sa v kaplnke Panónskeho hája bude konať modlitba sv. ruženca a po nej sa uskutoční aj svätá omša.
Na túto duchovnú udalosť vás pozýva Občianské združenie Panónsky háj. Kaplnka sa nachádza pri osade Panónsky háj.
Z Jurskej komunikácie /asi tak v polovici/ odbočíte doprava pri rekonštruovanom rodinnom dome smerom do prírodnej rezervácie Šúr. Tešíme sa s vami na hojnú účasť.

Pozvánku na omšu nájdete tu.