Predĺženie fungovania zberného dvora do 12. decembra 2020

3 december 2020

Mestská časť Bratislava-Vajnory predlžuje fungovanie zberného dvora na ulici Pri mlyne vzľadom no klimatické zmeny a korigujeme zber biologicky rozložiteľného odpadu s magistrátom.

Zberný dvor na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad - tráva, kvety, lístie, konáre bude pre obyvateľov k dispozícii do 12. decembra 2020 (t.j. posledný deň fungovania je sobota 12.12.2020).

Upozorňujeme, že bude fungovať v skrátenom režime za priaznivého počasia s nasledovnými otváracími hodinami:

Piatok: 14:00 - 16:00

Sobota: 8:00 - 16:00 (s obednou prestávkou 12:00 - 12:30)

Viac info k zbernému dvoru nájdete tu.


Ilustračné foto