Stretnutie starostu s občanmi naplnilo očakávania

4 apríl 2019

V stredu 3.4. sa o 18. hodine stretli občania Vajnor so svojimi volenými zástupcami a starostom Michalom Vlčekom. Bolo to v poradí prvé verejné stretnutie s občanmi, ktoré novozvolené zastupiteľstvo zorganizovalo. Nadväzuje na tradičné stretnutia starostu s občanmi v prvú stredu v mesiaci.

Programom verejnej prezentácie boli programové priority zastupiteľstva mestskej časti Vajnory. Odpočet prvých 100 dní vo funkcii a priority predstavil starosta Michal Vlček, spoluprácu s magistrátom objasnila poslankyňa Monika Debnárová.  Po tejto časti nasledovali otázky verejnosti. Niektoré reakcie nesúviseli s témou no starosta v úlohe moderátora odpovedal na všetko.

 Starosta Michal Vlček má záujem v takejto komunikácii pokračovať na aktuálne témy ako aj na témy ktoré trápia obyvateľov dediny, preto očakáva témy na verejnú diskusiu aj z radov Vajnorákov. 

Záznam zo stretnutia zverejnime v najbližšom čase.