Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava-Vajnory č. 1/2022, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti

Dátum vydania: 
piatok, 1. júl 2022