Územný plán zóny TECHNOLOGICKÝ PARK CEPIT BRATISLAVA – VAJNORY

Dátum vydania: 
piatok, 31. júl 2020

Správa o hodnotení Územný plán zóny CEPIT. Pripomienky môžete zasielať do 19.8.2020 na Okresný úrad Bratislava,odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava.

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zony-technologicky-park-cepit-bratislava-vajnory?fbclid=IwAR32_U956OF1hfwaBFtF1HI_J-7GAd-nqRbYB9km194HTgTySJ415hYn5w4