Kolaudačné rozhodnutie, Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača

2.2.2024

Vec: kolaudačné rozhodnutie

Stavba: „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever – Rača“, stavebné objekty: SO 115-02 Preložka cesty II/502 v km 4,183 D4 v k.ú. Vajnory SO 153 Úprava ciest II. a III. triedy (po ukončení výstavby) SO 303-02 Oplotenie cesty II/502 v križovatke "Rača" v k.ú. Vajnory

Stavebník: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Povoľujúci orgán: Ministerstvo dopravy SR, odbor špeciálny stavebný úrad pre diaľnice

zdieľať