Úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby; ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, časť A: R8013, Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Vajnory - líniová stavba
Vec: rozhodnutie o umiestnení stavbyStavba: „ESt Vajnory - výstavba el. stanice - súbor stavieb, Stavba 2: BA_G1_zaústenie 22kV VNK, TS, NNK, časť A: R8013, Vajnory - vyvedenie výkonu lokalita Vajnory - líniová stavba. “Navrhovateľ: Západoslovenská