Mestská časť spúšťa od najbližšieho pondelka službu Zelené taxi

9.6.2022
Mestská časť spúšťa od najbližšieho pondelka službu Zelené taxi

Mestská časť Bratislava-Vajnory opäť spúšťa od pondelka 11. marca 2024 službu Zelené taxi.
Cieľom je pomôcť hlavne starším, osamelo žijúcim, zdravotne postihnutým a iným odkázaným spoluobčanom s odvozom čerstvého biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu. Služba bude dostupná mesiacoch marec až november.

Čo sa bude a nebude zbierať?

Do biologického odpadu, ktorý budú pracovníci hospodárskej správy zo záhrad občanov vyvážať patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Určite sem nepatria veci ako kamene, hlina, veľké korene stromov a krov, zhnité ovocie a zelenina, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, mäso, časti zvierat, kuchynský bioodpad a podobné veci.

Aká bude cena?

Základná cena za vývoz odpadu je 10 eur a pre starších spoluobčanov nad 64 rokov bude zľavnená cena 5 eur. Platba sa bude realizovať po odvoze na základe potvrdenia v zozname objednávok.

Kedy a kde sa objednáva?

O službu Zelené taxi môžete požiadať vždy v pondelok v pracovnej dobe osobne na miestnom úrade alebo na telefónnom čísle 0911 630 491.

Kedy a ako sa bioodpad zbiera?

Zber odpadu bude prebiehať v stredu. Odpad musí byť pripravený v stredu do 8:00 ráno vo vreciach, konáre po oreze zviazané v balíku s dĺžkou konárov do dvoch metrov na dostupnom mieste pri vstupe na pozemok, pripravený tak, aby nebránil prechodu chodcov a prejazdu vozidiel.

Pracovníci majú právo odmietnuť odvoz odpadu, ktorý medzi určený biodpad nepatrí.

zdieľať