Detské ihriská vo Vajnoroch dostali nový šat

27 november 2019

Bezpečnosť ako aj funkčnosť ihriska by mali byť nevyhnutnou súčasťou pre lepší komfort ich využívania k spokojnosti detí a ich mamičiek. Nehovoriac rovnako o zveľadení okolia, ktoré tak odzrkadľuje príjemné prostredie Vajnôr pri trávení voľnočasových aktivít.

Obnova detských ihrísk a inštalácia hracích prvkov sa uskutočnila v rámci dostupnosti finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava – Vajnory a využitím participatívneho rozpočtu.

Koncom novembra 2019 bola na rozsiahlom ihrisku v centre Vajnôr na Koniarkovej ulici osadená nová šmykľavka s hojdacím lanom. Súčasťou obnovy ihriska je aj osadenie stĺpov kvôli zatieneniu pieskoviska, pričom ich inštalácia je naplánovaná v prvom kvartáli nasledujúceho roku.

Na rohu ulíc Buzalkova a Široká, kde sa nachádza ďalšie detské ihrisko, pribudlo tiež nové pieskovisko s prekrytím a osadenie bránky.

Z hľadiska údržby detských ihrísk boli uskutočnené aj tieto opatrenia

  • vykonala sa komplexná revízia odbornou firmou, pričom podľa výsledkov neboli zistené žiadne závažné nedostatky
  • hospodárska správa MiÚ vo Vajnoroch zaradila pre komfortnejšie využívanie detských ihrísk do svojho plánu častejšie intervaly kontroly a tiež kosenie
  • údržba a kosenie jednotlivých detských ihrísk sa vykonáva počas priebehu kosenia ostatných verejných priestranstiev.

Všetky použité hracie prvky sú certifikované a rovnako vyhovujú požiadavkám nového zákona o bezpečnosti detských ihrísk, ktorý má prísť do platnosti v januári 2020.