Stretnutie so starostom 2. decembra 2019

27 november 2019

V decembri uplynutie takmer jeden rok od nástupu a prevzatia funkcie starostu Vajnor, Michala Vlčeka. Prvý rok mal byť rokom zlepšovania nielen základných vecí, ale rovnako tiež stabilizácie MiÚ vo Vajnoroch.

Miestny úrad Bratislava – Vajnory preto pozýva na stretnutie so starostom všetkých obyvateľov, aby sa prišli porozprávať aj o tom, čo sa v našej dedine v meste za ten rok zmenilo, podarilo, ale aj nepodarilo.

Stretnutie so starostom sa uskutoční v pondelok 2. decembra 2019 v Dome kultúry Vajnory, začiatok stretnutia je naplánovaný o 18:00 hod.

Program:

18:00 Prezentácia (ročný odpočet)
19:00 Otázky a diskusia