Participatívny rozpočet 2018 (výsledky hlasovania)

Participatívny rozpočet ako projekt zapájanie a aktivizovanie občanov do rozhodovanie o využití časti Vajnorského rozpočtu pokračoval aj v roku 2018. Oproti roku 2017 boli prostriedky zvýšené o 20 % na 10.320,-€.  

Hlasovanie prebiehalo od 27. apríla do 31. mája 2018, a to  vyplnením hlasovacieho lístku vo Vajnorských novinkách, alebo aj na našej webovej stránke v časti Participatívny rozpočet. Tento rok bolo spolu zaznamenaných 306 hlasov, či už v písomnej forme alebo elektronicky.
Víťaznými návrhmi sú tieto: 

- Vybudovanie workout ihriska v športovom areáli Alviano
- Ochranná sieť medzi hádzanárskym a volejbalovým ihriskom
- Doplnenie javiskovej techniky do Domu kultúry Vajnory, svetelnej a zvukovej aparatúry, dorobenie zvukovej réžie

Ďalšie projekty budú realizované podľa finančných možností rozpočtu.
Nižšie zverejňujeme výsledky hlasovania.