VZN č. 4/2022 zo dňa 21. decembra 2022

VZN o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Typ rozhodnutia: 
Status VZN: 
platné