VZN číslo 2/2018 zo dňa 21.6.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava - Vajnory

Typ rozhodnutia: 
Status VZN: 
platné