VZN číslo 3/2015 zo dňa 19.02.2015

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Vajnory č.  3/2015 zo dňa 19. februára 2015, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Vajnory z 16. februára 2011

Typ rozhodnutia: 
Súbor: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon č.3/2015 zo dňa 19.02.2015314.69 KB
Status VZN: 
platné