Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 10.5.2023