Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 8_8_22