Oznámenie o uložení zásielky na pošte Bratislava 36 9_8_22