Oznámenie o výskyte a odstraňovaní invázneho nepôvodného druhu drevín

Dátum vydania: 
streda, 29. marec 2023

Oznámenie o výskyte a odstraňovaní invázneho nepôvodného druhu drevín na pozemku parc. č. 360/3 registra “E“KN a parc. č. 189/3 registra “C“KN, k.ú. Vajnory.

PrílohaVeľkosť
PDF icon oznamenie_o_vyskyte_invaznych_drevin.pdf198.83 KB