Rozhodnutie o predĺžení času platnosti stavebného povolenia Miesto stavby: p. č. 1435, 1542/1, 1818/74 Pre stavebníka: Tiep Than Duc a Vui Nguyen Thi